هندوانه صادراتی دزفول

خرید و فروش هندوانه صادراتی

خرید و فروش هندوانه صادراتی | قیمت و صادرات

هندوانه صادراتی دزفول و هندوانه کرج از قرمزترین و شیرین ترین هنـدوانه های مرغوب صادراتی کشور ما می باشد که توسط گروه بازرگانی گلبال صیفی به کشور های مختلف ارسال میشود. گروه بازرگانی گلبال توانسته است با تکیه بر تجربه و سابقه ی ۱۰ ساله ی خود در صادرات تره بار و صیفی جات و […]

بیشتر بخوانید
Call Now Button