مرکز فروش کاهو پیچ

مرکز فروش کاهو پیچ مرغوب بسته بندی

کاهو پیچ مرغوب انواع مختلفی دارند، مانند؛ برگ ها پهن و سبز می باشد. این کاهو های رسمی لبه های آن چین دار می باشد و این کاهو ها برای ساندویچ و سالاد و غیر استفا

بیشتر بخوانید
Call Now Button