قیمت کاهو رومی

قیمت کارخانه ای کاهو رومی صادراتی

کاهو رومی صادراتی یکی از اقلام و صیفی جاتی است که باید در همه ی آشپزخانه ها موجود باشد و مردم باید آن ها را به مصرف رسانند. تهیه ی این کاهو نیاز مند توجه بسیاری

بیشتر بخوانید
Call Now Button