صادرات کلم تازه

صادرات کلم سفید تازه خوزستان به روسیه

صادرات کلم سفید خوزستان به روسیه را شرکت های بزرگ تجاری انجام می دهند، این کار با استانداردهای رایج صورت گرفته و در همین حال شاهد بسته بندی های با کیفیت نیز می

بیشتر بخوانید
Call Now Button