تولید کاهو رومی

مرکز تولید کاهو رومی صادراتی درجه یک

تولید کاهو رومی صادراتی که یکی دیگر از انواع کاهو های کاشته شده است توسط شرکت هایی بعد از برداشت و بسته بندی صادر می شوند به نقاط مختلفی که طرفدار این نوع کاهو

بیشتر بخوانید
Call Now Button