بازار فروش کلم

بازار فروش کلم سفید دزفول در سال جدید

کلم نوعی سبزی است که وقتی مصرف شود اثرات سودمند زیادی دارد . تحقیقات علمی حضور یک ماده کیمیایی را پرتو داده اند که شدنی است در برابر اثرات مضر تشعشعات محافظت کن

بیشتر بخوانید
Call Now Button